On leitud, et töötutel on suurem tõenäosus haigestuda vaimse tervisega seotud haigustesse. Valu tekitab ka depressiooni ning võib põhjustada ebakõlasid patsiendi suhetes lähedaste ja töökaaslastega.

Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

rahustav salvi liigestele

Taastusravi Qvalitase spetsialistid aitavad teid erinevate terviseprobleemide ennetamisel, leevendamisel ja ravil. Põhiliseks probleemiks on tänapäeval ülekoormushaigused, mis on tingitud sundliigutustest- ja asendist, millega me tööd tehes kokku puutume ning erinevad vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite tagajärjel või ka sportides.

Meie spetsialistid annavad nõu tööergonoomika ja spordivigastuste teemadel ning õpetavad kuidas kodus, aga ka kontoris, ise võimelda ning kuidas erinevaid ülekoormusest põhjustatud terviseprobleeme vältida.

Mahlad valu liigeste valu

Füsioteraapia Füsioteraapia on taastusraviprotseduur, mille käigus igale inimesele lähenetakse individuaalselt, käsitletakse inimest kui tervikut ja valitakse efektiivseim võimalik sekkumine. Füsioterapeudilt saab abi ülekoormusest või traumast tingitud skeletilihassüsteemi valude ja piirangute korral, operatsiooniks valmistumisel ja sellest taastumisel, spordivigastuste ravimisel ja nende ennetamisel.

Soovitused uhise valu vahendamiseks

Põhilised meetodid, mida kasutame:.