Vähem Võimsad rakendused produktiivsuse, ühenduse ja turbe jaoks Hangi Microsoft Kui teie ettevõttes on video- ja konverentskõned aktiveeritud, siis saate videokõnede abil oma kontaktidega silmast silma vestelda. Palun veenduge, et kasutajale oleks määratud kaupmehekonto vaatamise õigused.

UHENDUSE VASTUVOTMINE

Selleks, et kaardimaksed laekuks ettevõtte arvelduskontole korrapäraselt, tuleb päeva lõpus teha makseterminalis tehingute saatmine. Saatmise ebaõnnestumise korral kontrollige, kas müügikoha sideliinid GSM- või internetiühendus on töökorras. Makseterminal peab printima korrektse tehingute saatmisaruande, millel on märge tehingute saatmise õnnestumise kohta.

Kui iPhone on ühendatud internetiga üle mobiilse andmesidevõrgu, siis kuvatakse olekribal mobiilsidevõrku tähistav ikoon. Kõikide teiste mobiilsideühenduste puhul ei ole võimalik telefoniga rääkimise ajal internetti kasutada, välja arvatud kui iPhone'il on ka Wi-Fi ühendus internetiga.

Sõltuvalt võrguühendusest ei pruugi kõnede vastuvõtmine olla iPhone'i andmeülekande ajal UHENDUSE VASTUVOTMINE võimalik — näiteks veebilehe allalaadimise ajal.

Kaardimaksete vastuvõtmine

Kui UHENDUSE VASTUVOTMINE sissetulevale kõnele, siis andmesideühendus pausitakse. Andmesideühendus taastub pärast kõne lõpetamist. Teie vestluspartner näeb teie videot isegi siis, kui ta oma videot pole sisse lülitanud. Videokõne vastuvõtmine Sissetuleva audio- ja videokõne aktsepteerimiseks koputage ikooni Video, ainult audiokõne vastuvõtmiseks koputage ikooni Heli. Videokõne haldamine Kui olete video aktiveerinud, saate videokõnet hallata järgmisi ikoone koputades.

UHENDUSE VASTUVOTMINE

Vaigista — kõne vaigistamiseks või vaigistuse väljalülitamiseks. Ootele — kõne ootelepanemiseks.

iPhone’i mobiilsideseadete kuvamine või muutmine

Kõne jätkamiseks koputage uuesti ikooni Ootele. Kõlar — valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks Lõpeta kõne — kogu vestluse sh heli, video ja kiirsõnumside lõpetamiseks. Kui iPhone ei suuda ühendust luua, siis kontrollige järgmisi asjaolusid. Veenduge, et SIM oleks aktiveeritud ja lukust avatud.

UHENDUSE VASTUVOTMINE

Kontrollige, et Cellular Data oleks lülitatud sisse. Mobiilseks andmesideks saab valida ainult ühe liini.